Dennenlust

Klarenbeek

Op deze locatie worden 4 vrije sector woningen gebouwd, waarvan er inmiddels 1 is gerealiseerd. Het zijn 4 zeer ruime kavels, waarbij met name de kavels aan de Hoofdweg gelegen een fraai ruimtelijk zicht hebben. De ontwerpen voor deze woningen liggen nog niet vast en worden één op één met de potentiële koper uitgewerkt tot een passend plan.

Het voormalige restaurant “Dennenlust” is aangekocht door Pluryn die de aanvankelijke opzet van zorgwoningen niet doorzet. Men is in overweging hier in overleg met de gemeente een andere ontwikkeling aan te geven, waarbij woningbouw het meest voor de hand ligt.